Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Nolidae
Eariadinae
Earias

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Silverpoppelspinnare Earias vernana Silverpoppelspinnare Earias vernana
Earias vernana (Fabricius, 1787). Silverpoppelspinnare förekommer sällsynt i Sk, Bl, Ha samt på Öl. Vingbredd 20-23 mm. Larven lever på poppel, förpuppning i en kokong på näringsväxten eller på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Nolidae /en/svenska_fjarilar/earias_vernana.html
Latest update: 21 januari 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson