Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Nolidae
Eariadinae
Earias

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Silverpoppelspinnare Earias vernana
Earias vernana (Fabricius, 1787). Silverpoppelspinnare förekommer sällsynt i Sk, Bl och Ha. Vingbredd 20-23 mm. Larven lever på poppel, förpuppning i en kokong på näringsväxten eller på marken.
Welcome page of the World
Nolidae /en/svenska_fjarilar/earias_vernana.html
Latest update: 29 maj 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson