Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Notodontidae
Notodontinae
Drymonia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Vintereksspinnare Drymonia ruficornis Vintereksspinnare Drymonia ruficornis Vintereksspinnare Drymonia ruficornis Vintereksspinnare Drymonia ruficornis
Drymonia ruficornis (Hufnagel, 1766). Vintereksspinnare förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Västmanland. Vingbredd 34-44 mm. Larven lever på ek, förpuppning i ett spinn på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Notodontidae Latest update: 24 april 2020