Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Notodontidae
Notodontinae
Drymonia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gulsvansspinnare Drymonia dodonaea Gulsvansspinnare Drymonia dodonaea
Drymonia dodonaea (Denis & Schiffermüller, 1775). Gulsvansspinnare förekommer sällsynt från Sk till Sö. Vingbredd 35-40 mm. Larven lever på främst på ek men även bok, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Synonym Phalaena trimacula Esper, 1785

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Notodontidae Latest update: 4 oktober 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web