Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Notodontidae
Notodontinae
Drymonia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gulsvansspinnare Drymonia dodonaea
Drymonia dodonaea (Denis & Schiffermüller, 1775), hane. Gulsvansspinnare förekommer sällsynt från Sk till Sö. Vingbredd 35-40 mm. Larven lever på främst på ek men även bok, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Synonym Phalaena trimacula Esper, 1785

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Notodontidae /en/svenska_fjarilar/drymonia_dodonaea.html
Latest update: 24 juni 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web