Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Notodontidae
Notodontinae
Drymonia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Bokflikvinge Drymonia obliterata Bokflikvinge Drymonia obliterata
Drymonia obliterata (Esper, 1785). Bokflikvinge förekommer i Danmark men saknas i övriga Norden. Vingbredd 33-43 mm. Larven lever på bok och ek, förpuppning i ett spinn på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Notodontidae Latest update: 6 oktober 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web