Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Notodontidae
Pygaerinae
Clostera

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Brungrå högstjärt Clostera anastomosis Brungrå högstjärt Clostera anastomosis Brungrå högstjärt Clostera anastomosis
Clostera anastomosis (Linnaeus, 1758). Brungrå högstjärt förekommer sällsynt från Skåne till Gästrikland. Vingbredd 30-44 mm. Larven lever främst på asp och sälg, förpuppning i en gles vävnad på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Notodontidae Latest update: 17 augusti 2021