Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Notodontidae
Pygaerinae
Clostera

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Brungrå högstjärt Clostera anastomosis
Clostera anastomosis (Linnaeus, 1758), hane. Brungrå högstjärt förekommer sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 30-44 mm. Larven lever främst på asp och sälg, förpuppning i en gles vävnad på marken.

Mer om denna art på Larvae of North-European Lepidoptera
Welcome page of the World
Notodontidae /en/svenska_fjarilar/clostera_anastomosis.html
Latest update: 24 juni 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web