Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Chimabachidae
Diurnea

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Höstdagmal Diurnea lipsiella Höstdagmal Diurnea lipsiella Höstdagmal Diurnea lipsiella Höstdagmal Diurnea lipsiella Höstdagmal Diurnea lipsiella
Diurnea lipsiella (Denis & Schiffermüller, 1775). Höstdagmal. Kännetecken: Vingbredd 21-26 mm. Huvud och mellankropp brungrått. Antenner cirka hälften av framvingelängden. Framvingar brungrå. Bakvingar grå. Honan har förkrympta vingar. Levnadssätt: Fjärilen flyger främst på dagen. Flygtid: September-november. Förekomst: Finns i lövskogsmiljöer. Biologi: Larven är grön med brunt huvud. Den lever mellan sammanspunna blad, är polyfag och förpuppas i jorden. Näringsväxter: Diverse örter, buskar och träd. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Hälsingland. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Synonym Tinea phryganella Hübner, 1796.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar /en/svenska_fjarilar/diurnea_lipsiella.html
Latest update: 9 oktober 2016
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson