Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Chimabachidae
Dasystoma

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Videvårmal Dasystroma salicellus Videvårmal Dasystroma salicellus
Videvårmal Dasystroma salicellus
(prep 10291)

Dasystoma salicellus (Hübner, 1796). Videvårmal. Kännetecken: Vingbredd 16-22 mm. Huvud och mellankropp mörkgrå. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar grå med brunaktiga inslag. Bakvingar grå. Honan har förkrympta vingar. Levnadssätt: Fjärilen flyger på eftermiddagen. Flygtid: April-maj. Förekomst: Finns i lövskogsmiljöer. Biologi: Larven är ljust gröngrå med brunt huvud. Den är polyfag och förpuppas i ett glest spinn på näringsväxten Näringsväxter: Diverse örter, buskar och träd. Utbredning: Förekommer sällsynt från Skåne till Dalarna. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar /en/svenska_fjarilar/dasystroma_salicella.html
Latest update: 6 december 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson