Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Chimabachidae
Diurnea

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Bokvårmal Diurnea fagella Bokvårmal Diurnea fagella Bokvårmal Diurnea fagella Bokvårmal Diurnea fagella Bokvårmal Diurnea fagella Bokvårmal Diurnea fagella
Diurnea fagella (Denis & Schiffermüller, 1775). Bokvårmal. Kännetecken: Vingbredd 21-31 mm. Huvud och mellankropp grå. Antenner cirka hälften av framvingelängden. Framvingar ljusgrå med brunaktiga inslag. Bakvingar grå. Honan har förkrympta vingar. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på dagen som på natten och kommer till ljus. Flygtid: April-maj. Förekomst: Finns i lövskogsmiljöer. Biologi: Larven är grön med svart huvud. Den är polyfag och förpuppas i ett glest spinn på näringsväxten Näringsväxter: Diverse örter, buskar och träd. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Dalarna. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 2 maj 2023