Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tineidae
Meessiinae
Agnathosia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Tallsvampmal Agnathosia sandoeensis
Agnathosia sandoeensis Jonasson, 1977. Tallsvampmal. Kännetecken: Vingbredd 12-14 mm. Huvudhår gulaktiga. Antenner drygt tre fjärdedelar av framvingelängden. Framvingarna mörkbruna med vit teckning. Från basen löper en ljusgul längdstrimma som skiljer arten från tiggarsvampmal. Bakvingar mörkt gråbruna. Levnadssätt: Fjärilen flyger om natten. Flygtid: Juli-augusti. Förekomst: Finns i tallskog. Biologi: Larven lever i ett vävrör på citronticka. Värdväxt: Antrodia xantha. Utbredning: Har hittills endast påträffats på Gotska sandön samt i Uppland. Har ännu inte hittats i övriga Norden.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten

Welcome page of the World
Tineidae Latest update: 21 maj 2023