Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Pyraloidea
Pyralidae
Phycitinae
Phycitini
Dioryctria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Tallknoppsmott Dioryctria simplicella Tallknoppsmott Dioryctria simplicella Tallknoppsmott Dioryctria simplicella
Dioryctria simplicella Heinemann, 1863. Tallknoppsmott förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 21-30 mm. Larven lever från september till maj i tallskott, förpuppning i en kokong på marken.

Synonym Dioryctria mutatella Fuchs, 1903

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 10 januari 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson