Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Pyraloidea
Pyralidae
Phycitinae
Phycitini
Dioryctria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Grankottsmott Dioryctria abietella Grankottsmott Dioryctria abietella Grankottsmott Dioryctria abietella Grankottsmott Dioryctria abietella Grankottsmott Dioryctria abietella
Dioryctria abietella (Denis & Schiffermüller, 1775). Grankottsmott förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 23-34 mm. Larven lever från augusti till maj i tall-, gran- och lärkkottar, förpuppning i ett spinn på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 10 januari 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson