Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Pyraloidea
Pyralidae
Phycitinae
Phycitini
Dioryctria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Granbarrsmott Dioryctria schuetzeella Granbarrsmott Dioryctria schuetzeella
Dioryctria schuetzeella Fuchs, 1899. Granbarrsmott förekommer tämligen allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 21-28 mm. Larven lever i maj juni i ett spinn på granbarr, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 10 januari 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson