Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Acrolepiidae
Digitivalva

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Slåttergubbemal Digitivalva arnicella Slåttergubbemal Digitivalva arnicella
Digitivalva arnicella (Heyden, 1863). Slåttergubbemal. Kännetecken: Vingbredd 11-13 mm. Huvud och mellankropp beige. Antenner cirka hälften av framvingelängden. Framvingarna ljust beige med en brunaktig nätteckning och ett mörkt tvärband på mitten. Innanför mitten en mörkbrun, avlång bakkantsfläck. I mitten mot spetsen en liten, avlång svart fläck. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på kvällen samt på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juli-augusti. Förekomst: Finns på ängsmark där det växer slåttergubbe. Biologi: Larven minerar i bladen, förpuppning inne i minan. Näringsväxt: Arnica montana. Utbredning: Förekommer sällsynt i sydvästra Sverige från Skåne till Värmland. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge men saknas i Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Acrolepiidae Latest update: 2 januari 2020