Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Acrolepiidae
Digitivalva

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Norsknoppemal Digitivalva reticulella Norsknoppemal Digitivalva reticulella
Digitivalva reticulella (Hübner, 1796). Norsknoppemal. Kännetecken: Vingbredd 10-13 mm. Huvud och mellankropp vita. Antenner cirka hälften av framvingelängden. Framvingarna vitaktiga med en brunaktig nätteckning och ett mörkt tvärband på mitten. Innanför mitten en mörkbrun, avlång bakkantsfläck. Bakvingar grå. Liknar Digitivalva arnicella men saknar den avlånga svarta fläcken i vingspetsen. Levnadssätt: Fjärilen flyger på kvällen samt på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-augusti. Förekomst: Finns på torra öppna marker där det växer norsknoppa. Biologi: Larven lever först i blomknoppar, efter övervintring i en gångliknande fläckmina. Förpuppning inne i minan. Näringsväxt: Gnaphalium norvegicum. Utbredning: Förekommer sällsynt från Skåne till Lycksele lappmark. I övriga Norden har den tagits i södra Danmark, södra Norge och sydöstra Finland.

Synonym Yponomeuta cariosella Treitschke, 1835.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Acrolepiidae Latest update: 3 januari 2020
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson