Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Acrolepiidae
Acrolepiopsis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Lökmal Acrolepiopsis assectella Lökmal Acrolepiopsis assectella Lökmal Acrolepiopsis assectella Lökmal Acrolepiopsis assectella
Lökmal Acrolepiopsis assectella
(prep MC 645)

Acrolepiopsis assectella (Zeller, 1839). Lökmal. Kännetecken: Vingbredd 11-15 mm. Huvud och mellankropp bruna. Antenner cirka hälften av framvingelängden. Framvingarna mörkbruna med små vita fläckar. I mitten på bakkanten en vit, trekantig fläck samt ytterligare tre vita streck, ett innanför och två utanför trekantsfläcken. I framkanten av vingspetsen ett kort vitt streck. Bakvingar grå. Liknar Acroleiopsis betulella men den sistnämnda saknar det innersta vita strecket i bakkanten. Levnadssätt: Fjärilen flyger på kvällen samt på natten och kommer till ljus. Flygtid: Två generationer maj-oktober, fjärilen övervintrar. Förekomst: Finns i trädgårdar där det växer lök. Biologi: Larven lever på lök, såväl i blad som rotknöl, förpuppning i en löst spunnen kokong. Näringsväxt: Allium. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Västerbotten. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Acrolepiidae Latest update: 14 maj 2021