Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Diarsia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Hallonjordfly Diarsia rubi Hallonjordfly Diarsia rubi Hallonjordfly Diarsia rubi
Diarsia rubi (Vieweg, 1790). Hallonjordfly. Kännetecken: Vingbredd 30-34 mm. Framvingarna rödaktigt ljusbruna med kopparglans eller mörkbruna med violett glans. Bakvingar grå. Liknande arter: Svår att skilja från sumpängsfly, D. florida men sistnämnda flyger huvudsakligen i juli och har bara en generation om året. Levnadssätt: Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus. Flygtid: Två generationer från slutet av maj till slutet av juni samt i augusti. Förekomst: Finns i lövskogstrakter. Biologi: Larven lever i juni-juli samt övervintrande från september till maj. Den lever på diverse örter. Längd som fullvuxen c:a 30-35 mm. Förpuppning i en kokong i marken. Näringsväxter: Rubus, Taraxacum, Rumex, Plantago, Stellaria, Calluna m.fl. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Lule lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 22 oktober 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson