Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Diarsia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Mångformigt jordfly Diarsia mendica Mångformigt jordfly Diarsia mendica
Diarsia mendica (Fabricius, 1775). Mångformigt jordfly förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 28-39 mm. Larven lever på diverse lövträd, buskar och örter, förpuppning i en kokong i marken.

Synonym Noctua festiva Denis & Schiffermüller, 1775

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 8 december 2017