Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Diarsia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Rödbrunt jordfly Diarsia brunnea
Diarsia brunnea (Denis & Schiffermüller, 1775). Rödbrunt jordfly förekommer allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 36-45 mm. Larven lever på diverse buskar och örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på The Butterflies and Moths of Northern Ireland
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/diarsia_brunnea.html
Latest update: 10 februari 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson