Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Diarsia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Fuktängsfly Diarsia dahlii Fuktängsfly Diarsia dahlii Fuktängsfly Diarsia dahlii Fuktängsfly Diarsia dahlii
Diarsia dahlii (Hübner, 1813). Fuktängsjordfly förekommer tämligen allmänt från Skåne till Torne lappmark. Vingbredd 28-40 mm. Larven lever på diverse lövträd, buskar och örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 7 augusti 2020