Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Plusiinae
Diachrysia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Mittfältsdelat metallfly Diachrysia stenochrysis Mittfältsdelat metallfly Diachrysia stenochrysis Mittfältsdelat metallfly Diachrysia stenochrysis
Diachrysia stenochrysis (Warren, 1913). Mittfältsdelat metallfly förekommer allmänt från Sk till Ås. Vingbredd 32-38 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en smutsvit kokong på näringsväxten.

Synonym Plusia tutti Kostrowicki, 1961

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/diachrysia_stenochrysis.html
Latest update: 4 augusti 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson