Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Plusiinae
Diachrysia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Grönglänsande metallfly Diachrysia chrysitis Grönglänsande metallfly Diachrysia chrysitis
Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758). Grönglänsande metallfly förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 34-40 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en smutsvit kokong på näringsväxten.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/diachrysia_chrysitis.html
Latest update: 12 augusti 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson