Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Plusiinae
Diachrysia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Grönglänsande metallfly Diachrysia chrysitis Grönglänsande metallfly Diachrysia chrysitis Grönglänsande metallfly Diachrysia chrysitis
Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758). Grönglänsande metallfly förekommer allmänt från Skåne till Lule lappmark. Vingbredd 34-40 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en smutsvit kokong på näringsväxten.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 1 april 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson