Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Plusiinae
Macdunnoughia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Droppmetallfly Macdunnoughia confusa Droppmetallfly Macdunnoughia confusa Droppmetallfly Macdunnoughia confusa Droppmetallfly Macdunnoughia confusa
Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850). Droppmetallfly förekommer tämligen sällsynt från Sk till Lu. Vingbredd 36-42 mm. Larven lever på bl. a. kamomill, rölleka och gråbo, förpuppning i en smutsvit kokong på eller under näringsväxten.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 1 april 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson