Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Depressariidae
Depressaria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Nordlig röllikaplattmal Depressaria silesiaca
Depressaria silesiaca (Heinemann, 1870), hane. Nordlig röllikaplattmal förekommer tämligen sällsynt från Sm till Nb. Vingbredd 13-17 mm. Larven lever i ett bladrör på röllika och gråbo.
Welcome page of the World
Gelechioidea /en/svenska_fjarilar/depressaria_silesiaca.html
Latest update: 24 november 2010
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson