Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Depressariidae
Depressaria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Tvåfärgad morotsplattmal Depressaria depressana Tvåfärgad morotsplattmal Depressaria depressana Tvåfärgad morotsplattmal Depressaria depressana Tvåfärgad morotsplattmal Depressaria depressana
Depressaria depressana (Fabricius, 1775).Tvåfärgad morotsplattmal. Kännetecken: Vingbredd 14-20 mm. Huvud och thorax gulaktiga. Antenner drygt halva framvingelängden. Bakkroppen brunaktig. Framvingarna mörkt rödbruna mörkast vid basen. Framkantens rödaktiga färg övergår utan skarp gräns i det rödbruna. Bakvingar ljusgrå. Liknande arter: Liknar Depressaria pimpinellae men hos denna arten är huvud och thorax gråaktigt eller ljust brunaktigt röda framvingarna har en svartbrun linje i disken. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på dagen som om natten och kommer till ljus. Flygtid: Två generationer, augusti samt efter övervintring april till juni. Förekomst: Finns på de flesta lokaler. Biologi: Larven i juli augusti lever sällskapligt i främst vildmorot men även andra flockblomstriga växter. Den är grön eller brunaktig med vita fläckar och svart huvud. Förpuppning i ett vävrör på näringsväxten. Näringsväxter: Daucus, Pastinaca, Peucedanum, Pimpinella, Seseli m.fl. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea Latest update: 12 februari 2020