Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Depressariidae
Depressaria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Streckad fältmalörtsplattmal Depressaria artemisiae
Depressaria artemisiae Nickerl, 1862. Streckad fältmalörtsplattmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Nb. Vingbredd 15-19 mm. Larven lever i sammanspunna skottspetsar på fältmalört.
Welcome page of the World
Gelechioidea /en/svenska_fjarilar/depressaria_artemisiae.html
Latest update: 23 november 2010
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson