Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Depressariidae
Depressaria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Palsternacksplattmal Depressaria radiella
Depressaria radiella (Goeze, 1783). Palsternacksplattmal. Kännetecken: Vingbredd 24-30 mm. Hjässan grå. Antenner något kortare än framvingelängden. Framvingarna varierande i gråbrunt. Beströdda med gråvita fjäll och svarta längsstreck. Bakvingar ljusgrå. Arten liknar Agonopterix daucella men den sistnämnda är mindre och har en något mörkare grundfärg. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Från slutet av juli samt efter övervintring till slutet av maj. Förekomst: Finns på såväl torra ängar som fuktiga marker och på ruderatplatser. Biologi: Larven är grågul med svarta vårtor och svart huvud. Den lever ofta sällskapligt i blommor och frukter, som den spinner samman, av palsternacka, björnloka och strätta. Förpuppning i en stjälk. Näringsväxter: Heracleum, Pastinaca, Angelica. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Medelpad. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.


Synonymer Depressaria pastinacella Duponchel, 1838, Depressaria heracliana sensu auct.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Gelechioidea http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/depressaria_radiella.html
Latest update: 26 mars 2013
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson