Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Depressariidae
Depressaria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Palsternacksplattmal Depressaria radiella Palsternacksplattmal Depressaria radiella Palsternacksplattmal Depressaria radiella Palsternacksplattmal Depressaria radiella Palsternacksplattmal Depressaria radiella Palsternacksplattmal Depressaria radiella
Depressaria radiella (Goeze, 1783). Palsternacksplattmal. Kännetecken: Vingbredd 24-30 mm. Hjässan grå. Antenner något kortare än framvingelängden. Framvingarna varierande i gråbrunt. Beströdda med gråvita fjäll och svarta längsstreck. Bakvingar ljusgrå. Arten liknar Agonopterix daucella men den sistnämnda är mindre och har en något mörkare grundfärg. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Från slutet av juli samt efter övervintring till slutet av maj. Förekomst: Finns på såväl torra ängar som fuktiga marker och på ruderatplatser. Biologi: Larven är grågul med svarta vårtor och svart huvud. Den lever ofta sällskapligt i blommor och frukter, som den spinner samman, av palsternacka, björnloka och strätta. Förpuppning i en stjälk. Näringsväxter: Heracleum, Pastinaca, Angelica. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Ångermanland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.


Synonymer Depressaria pastinacella Duponchel, 1838, Depressaria heracliana sensu auct.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea Latest update: 21 augusti 2020