Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Depressariidae
Depressaria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Större bockrotsplattmal Depressaria pimpinellae Större bockrotsplattmal Depressaria pimpinellae
Depressaria pimpinellae Zeller, 1839. Större bockrotsplattmal. Kännetecken: Vingbredd 16-22 mm. Hjässan gråröd. Antenner något kortare än framvingelängden. Framvingarna varierande i gråbrunt med en svag anstrykning av rött. Beströdda med gråvita fjäll och svarta längsstreck. Bakvingar ljusgrå. Arten liknar Agonopterix pulcherimella men den sistnämnda har en ljusgrå hjässa. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Från augusti samt efter övervintring till slutet av juni. Förekomst: Finns på såväl torra ängar som fuktiga marker. Biologi: Larven är blägrön med svarta vårtor. Huvudet svart. Den lever i vävrör i sammanspunna blommor av bockrot. Förpuppning i jorden. Näringsväxter: Pimpinella. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Ångermanland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea Latest update: 6 februari 2020