Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Depressariidae
Agonopterix

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ryssplattmal Agonopterix multiplicella
Agonopterix multiplicella (Erschoff, 1877). Ryssplattmal. Kännetecken: Vingbredd 18-22 mm. Hjässan grå. Antenner något längre än halva framvingelängden. Framvingarna växlande i ljusare eller mörkare rödbrun färg, inströdda med vita och bruna fjäll samt vita fläckar i anslutning till tvärribban omramade med brunt. Vingroten ljust brun med en skarp avgränsning. Bakvingar ljusgrå. Arten liknar Agonopterix ciliella men den sistnämnda har ingen skarpt avgränsad vingrot. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Från juli samt efter övervintring till början av juni. Förekomst: Finns i skogsmarker. Biologi: Larven lever i sammanspunna bladrör av gråbo. Näringsväxt: Artemisia vulgaris. Utbredning: Förekommer sällsynt i Uppland och Gästrikland. I övriga Norden finns den i Finland och Danmark men saknas i Norge.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea /en/svenska_fjarilar/agonopterix_multiplicella.html
Latest update: 18 januari 2016
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson