Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Depressariidae
Depressaria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Dysterplattmal Depressaria badiella Dysterplattmal Depressaria badiella Dysterplattmal Depressaria badiella Dysterplattmal Depressaria badiella
Depressaria badiella (Hübner, 1796). Dysterplattmal. Kännetecken: Vingbredd 21-26 mm. Hjässan grå. Antenner något kortare än framvingelängden. Framvingarna varierande i gråbrunt, beströdda med gråvita fjäll och svarta längsstreck. Bakvingar ljusgrå. Arten liknar Depressaria sordidatella men den sistnämnda har betydligt smalare fjäll på thorax. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juli-oktober. Förekomst: Finns på torra ängar, vägkanter, ruderatmarker m. fl. Biologi: Larven är olivgrön med svarta vårtor. Huvudet rött. Den lever sällskapligt i sammanspunna blad rotfibbla, åkermolke och maskros. Förpuppning i jorden. Näringsväxter: Hypochoeris, Sonchus, Taraxacum. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Åsele lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea Latest update: 30 augusti 2020