Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Oecophoridae
Oecophorinae
Telechrysidini
Telechrysis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Trepunktspraktmal Telechrysis tripuncta Trepunktspraktmal Telechrysis tripuncta
Trepunktspraktmal Telechrysis tripuncta
(prep 10306)

Telechrysis tripuncta (Haworth, 1828). Trepunktspraktmal. Kännetecken: Vingbredd 10-14 mm. Huvud gult, mellankropp samt bakkropp svartgrå. Palper gula. Antenner drygt tre fjärdedelar av framvingelängden, mörkbruna med vita spetsar. Framvingar svartbruna med två gula fläckar i framkant samt en fläck i bakkantens mitt. Bakvingar gråaktiga. Arten liknar Borkhausenia minutella men skiljer sig genom att sistnämnda har två ljusa motfläckar på framvingarna. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på dagen som på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns i skogsmiljöer. Biologi: Larven är ej beskriven men förmodas leva i murket trä. Näringsväxter: Förmodligen murken ved. Utbredning: Förekommer sällsynt från Skåne till Värmland. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 12 februari 2020