Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Depressariidae
Depressaria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Sprängörtsplattmal Depressaria daucella Sprängörtsplattmal Depressaria daucella Sprängörtsplattmal Depressaria daucella Sprängörtsplattmal Depressaria daucella
Depressaria daucella (Denis & Schiffermüller, 1775).Sprängörtsplattmal. Kännetecken: Vingbredd 21-26 mm. Hjässan grå. Antenner något kortare än framvingelängden. Framvingarna varierande i gråbrunt med en svag anstrykning av rött. Beströdda med gråvita fjäll och svarta längsstreck. Bakvingar ljusgrå. Arten liknar Agonopterix ultimella men den sistnämnda har en annorlunda förgrening av vingribborna i bakvingen, syns tydligast på vingens undersida. OBS! se bild. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Från juli samt efter övervintring till slutet av maj. Förekomst: Finns på såväl torra ängar som fuktiga marker. Biologi: Larven är grågul med svarta vårtor och mörkare rygglinje. Huvudet svart. Den lever sällskapligt i sammanspunna blad och blommor på stäkra, sprängört och bäckmärke. Förpuppning i en stjälk eller i jorden. Näringsväxter: Cicuta, Carum, Daucus, Laserpitium, Oenanthe. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Synonym Depressaria nervosa sensu auct.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea Latest update: 15 maj 2021