Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Depressariidae
Depressaria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Bäckmärkeplattmal Depressaria ultimella Sprängörtplattmal Depressaria daucella
Depressaria ultimella Stainton, 1849. Bäckmärkeplattmal. Kännetecken: Vingbredd 17-21 mm. Hjässan grå. Antenner något kortare än framvingelängden. Framvingarna varierande i gråbrunt med en svag anstrykning av rött. Beströdda med gråvita fjäll och svarta längsstreck. Bakvingar ljusgrå. Arten liknar Agonopterix daucella men den sistnämnda har en annorlunda förgrening av vingribborna i bakvingen, syns tydligast på vingens undersida. OBS! se bild. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Från augusti samt efter övervintring till juni. Förekomst: Finns främst på fuktiga marker. Biologi: Larven är grågul med svarta vårtor och mörkare rygglinje. Huvudet gulbrunt. Den lever ofta sällskapligt först i sammanspunna blad senare i stjälken av bäckmärke, vattenmärke och stäkra. Förpuppning i en stjälk. Näringsväxter: Berula, Oenanthe, Sium. Utbredning: Förekommer sällsynt från Skåne till Öland samt i Uppland. I övriga Norden finns den i Danmark men saknas i Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea /en/svenska_fjarilar/depressaria_ultimella.html
Latest update: 22 november 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson