Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Depressariidae
Depressaria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Hårflokeplattmal Depressaria chaerophylli
Depressaria chaerophylli Zeller, 1839. Hårflokeplattmal förekommer sällsynt på Öl. Vingbredd 19-22 mm. Larven lever i ett tunt spinn under blommorna på hårkörvel.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Gelechioidea http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/depressaria_chaerophylli.html
Latest update: 2 mars 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson