Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Oecophoridae
Oecophorinae
Oecophorini
Denisia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ljusgul barrskogspraktmal Denisia stipella Ljusgul barrskogspraktmal Denisia stipella Ljusgul barrskogspraktmal Denisia stipella Ljusgul barrskogspraktmal Denisia stipella
Denisia stipella (Linnaeus, 1758). Ljusgul barrskogspraktmal. Kännetecken: Vingbredd 14-19 mm. Huvud ockergult, mellan- och bakkropp grå. Palpmittled brun, endast en smal linje längs insidans ovanrand gul, ändled brun. Antenner drygt tre fjärdedelar av framvingelängden, enfärgat mörkbruna. Framvingar brungrå beströdda med gult, från basens mitt en bred längsstrimma. Mot vingens bakkant en utflytande mittfläck, en stor fläck vid bakhörnet samt en större framkantsfläck svavelgula. Bakvingar gråaktiga. Arten liknar Denisia similella men skiljer sig genom att sistnämnda har ett brunt streck över det gula huvudet samt ringade antenner vid basen. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på dagen som på natten och kommer till ljus. Flygtid: Slutet av maj till juli. Förekomst: Finns i skogsmiljöer gärna barrskog. Biologi: Larven är grå med brunt huvud. Den lever under bark på stubbar och döda stammar av barrträd, förpuppning i en tunn kokong på marken. Näringsväxt: Murken ved. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden har den tagits i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 12 januari 2020