Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Oecophoridae
Oecophorinae
Oecophorini
Denisia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Klargul barrskogspraktmal Denisia similella Klargul barrskogspraktmal Denisia similella Klargul barrskogspraktmal Denisia similella Klargul barrskogspraktmal Denisia similella Klargul barrskogspraktmal Denisia similella Klargul barrskogspraktmal Denisia similella
Denisia similella (Hübner, 1797). Klargul barrskogspraktmal. Kännetecken: Vingbredd 10-16 mm. Huvud ockergult med ett brunt streck över hjässan, mellankropp med gula längsstreck på sidorna, bakkropp grå. Palper gula. Antenner drygt tre fjärdedelar av framvingelängden, mörkbruna samt ringade vid basen. Framvingar brungrå beströdda med gult, från basens mitt en bred längsstrimma. Mot vingens bakkant en utflytande mittfläck, en stor fläck vid bakhörnet samt en större framkantsfläck gula. Bakvingar gråaktiga. Arten liknar Denisia stipella men skiljer sig genom att sistnämnda saknar ett brunt streck över det gula huvudet samt enfärgade antenner. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på dagen som på natten och kommer till ljus. Flygtid: Slutet av maj till början av augusti. Förekomst: Finns i skogsmiljöer företrädesvis barrskog. Biologi: Larven är grå med brunt huvud. Den lever under bark på stubbar och döda stammar av barrträd, förpuppning i en tunn kokong på marken. Näringsväxt: Murken ved. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden har den tagits i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 19 januari 2020