Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Oecophoridae
Oecophorinae
Oecophorini
Denisia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Silverfläckspraktmal Buvatina stroemella Silverfläckspraktmal Buvatina stroemella
Denisia stroemella (Fabricius, 1781). Silverfläckspraktmal. Kännetecken: Vingbredd 10-15 mm. Huvud gulaktigt med ett brunt streck över hjässan, mellan- samt bakkropp mörkgrå. Antenner drygt tre fjärdedelar av framvingelängden, mörkbruna med vita spetsar. Framvingar svarta, nära vingbasen en framåt tillspetsad svavelgul bakkantsfläck, som når nära framkanten. På framkantens mitt en rundad och närmare spetsen en hakformig, svavelgul fläck. Vid bakkanten en liten gulfläck. På fläckarnas spetsar en metallblå punkt samt ytterligare några mellan de båda yttre fläckarna. Bakvingar gråaktiga. Arten liknar Denisia albimaculea men skiljer sig genom att sistnämnda saknar metallblå punkter på framvingarna.Levnadssätt: Fjärilen kan under dagen ses sitta inuti stora ihåliga ekar. Den flyger såväl på dagen som på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns i lövskogsmiljöer företrädesvis med stora, ihåliga ekar. Biologi: Larven är ej beskriven men förmodas leva av död ved. Näringsväxt: Murken ved. Utbredning: Förekommer sällsynt från Skåne till Hälsingland samt Norrbotten. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och södra Finland.
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/buvatina_stroemella.html
Latest update: 11 mars 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson