Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Lasiocampoidea
Lasiocampidae
Lasiocampinae
Dendrolimus

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Tallspinnare Dendrolimus pini Tallspinnare Dendrolimus pini Tallspinnare Dendrolimus pini Tallspinnare Dendrolimus pini
Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758), hane, hona, larver. Tallspinnare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Ly. Vingbredd 50-72 mm. Larven lever på tall, förpuppning i en gulgrå kokong bemängd med larvhår på näringsväxten.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/dendrolimus_pini.html
Latest update: 12 september 2013
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson