Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Lasiocampoidea
Lasiocampidae
Lasiocampinae
Dendrolimus

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Tallspinnare Dendrolimus pini Tallspinnare Dendrolimus pini Tallspinnare Dendrolimus pini Tallspinnare Dendrolimus pini Tallspinnare Dendrolimus pini Tallspinnare Dendrolimus pini Tallspinnare Dendrolimus pini Tallspinnare Dendrolimus pini
Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758). Tallspinnare förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Lycksele lappmark. Vingbredd 50-72 mm. Larven lever på tall, förpuppning i en gulgrå kokong bemängd med larvhår på näringsväxten.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 21 juli 2021