Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Lasiocampoidea
Lasiocampidae
Lasiocampinae
Phyllodesma

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Rödbrun bladspinnare Phyllodesma ilicifolium Rödbrun bladspinnare Phyllodesma ilicifolium Rödbrun bladspinnare Phyllodesma ilicifolium Rödbrun bladspinnare Phyllodesma ilicifolium Rödbrun bladspinnare Phyllodesma ilicifolium Rödbrun bladspinnare Phyllodesma ilicifolium Rödbrun bladspinnare Phyllodesma ilicifolium Rödbrun bladspinnare Phyllodesma ilicifolium Rödbrun bladspinnare Phyllodesma ilicifolium Rödbrun bladspinnare Phyllodesma ilicifolium
Phyllodesma ilicifolium (Linnaeus, 1758). Rödbrun bladspinnare förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Lule lappmark. Vingbredd 30-41 mm. Larven lever på blåbär, sälg, björk, rödklöver och asp, förpuppning i en gulgrå, mjölig kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 21 september 2022