Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Psychidae
Naryciinae
Dahlicini
Dahlica

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Jungfrusäckspinnare Dahlica lichenella Jungfrusäckspinnare Dahlica lichenella
Dahlica lichenella (Linnaeus, 1761). Jungfrusäckspinnare. Kännetecken: Hanen saknas helt och honan är vinglös. Den har en kroppslängd på 3-5 mm. Huvud mörkbrunt, bakkropp brungul med vit analull. Antenner cirka en femtedel av kroppslängden. Honans analull är vit vilket skiljer den från Dahlica trichetrella som har grå analull. Levnadssätt: Honan avlägsnar sig sällan från larvsäcken. Flygtid: April-maj. Förekomst: Finns i kustnära miljöer. Biologi: Den säckbärande larven lever på lavar och alger. Säckens längd 5-6 mm, rundat trekantig samt klädd med sand. Den har en ettårig utveckling. Värdväxter: Lavar, alger. Utbredning: Påträffas sällsynt längs kusten från Skåne till Uppland. I övriga Norden finns den i Danmark och södra Finland men saknas i Norge.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Psychidae /en/svenska_fjarilar/dahlica_lichenella.html
Latest update: 2 februari 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson