Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Psychidae
Naryciinae
Dahlicini
Dahlica

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Röksäckspinnare Dahlica lazuri Röksäckspinnare Dahlica lazuri Röksäckspinnare Dahlica lazuri
Dahlica lazuri (Clerck, 1759). Röksäckspinnare. Kännetecken: Vingbredd 11-15 mm. Huvudhår svarta. Antenner cirka hälften av framvingelängden. Framvingarna grå med otydliga, ljusa fläckar. Vingfjällen är breda, försedda med två eller tre tänder vilket skiljer den från Dahlica charlottae som har smalare vingfjäll med två tänder. Bakvingar grå. Honan är vinglös. Den har en kroppslängd på 3-5 mm. Huvud mörkbrunt, bakkropp brungul med gråvit analull. Antenner cirka en femtedel av kroppslängden. Honan går knappast att skilja från Dahlica charlottae, D. listerella eller D. rupicolella. Levnadssätt: Honan avlägsnar sig sällan från larvsäcken. Hanen flyger tidigt på morgonen. Flygtid: April-juni. Förekomst: Finns i skogsmiljöer. Biologi: Den säckbärande larven lever på lavar och alger. Säckens längd 5-7 mm, rundat trekantig samt klädd med sand. Den har en ettårig utveckling. Värdväxter: Lavar, mossor, alger. Utbredning: Påträffas allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Synonym Solenobia fumosella Heinemann, 1870

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Psychidae /en/svenska_fjarilar/dahlica_lazuri.html
Latest update: 1 september 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson