Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Psychidae
Naryciinae
Dahlicini
Dahlica

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Hagsäckspinnare Dahlica fennicella
Dahlica fennicella (Suomalainen, 1980). Hagsäckspinnare. Kännetecken: Hanen saknas helt och honan är vinglös. Den har en kroppslängd på c:a 4 mm. Huvud mörkbrunt, bakkropp brungul med vit analull. Antenner cirka en femtedel av kroppslängden. Honans analull är vit. Levnadssätt: Honan avlägsnar sig sällan från larvsäcken. Förekomst: April-maj. Förekomst: Finns i hagmarker, åkerkanter och i anslutning till gamla gårdar. Biologi: Den säckbärande larven lever på lavar och alger. Säckens längd 5-6 mm, rundat trekantig samt klädd med sand. Den har en ettårig utveckling. Värdväxter: Lavar, alger. Utbredning: Har hittills tagits i södra Finland men saknas i övriga Norden.
Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Psychidae Latest update: 28 november 2019