Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Grapholitini
Cydia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Grankottsvecklare Cydia strobilella Grankottsvecklare Cydia strobilella Grankottsvecklare Cydia strobilella Grankottsvecklare Cydia strobilella Grankottsvecklare Cydia strobilella
Cydia strobilella (Linnaeus, 1758). Grankottsvecklare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 10-14 mm. Larven lever i kottar från maj, juni till maj året efter. Enligt Annila flyger ca 50 % efter ett år, medan ca 50 % har förlängd diapaus och kommer ut efter ytterligare ett år. Förpuppning i näringsväxten.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/cydia_strobilella.html
Latest update: 15 maj 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson