Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Grapholitini
Cydia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Grankottsvecklare Cydia strobilella Grankottsvecklare Cydia strobilella Grankottsvecklare Cydia strobilella Grankottsvecklare Cydia strobilella Grankottsvecklare Cydia strobilella Grankottsvecklare Cydia strobilella
Cydia strobilella (Linnaeus, 1758). Grankottsvecklare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 10-14 mm. Larven lever i kottar från maj, juni till maj året efter. Enligt Annila flyger ca 50 % efter ett år, medan ca 50 % har förlängd diapaus och kommer ut efter ytterligare ett år. Förpuppning i näringsväxten.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 15 februari 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson