Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Grapholitini
Cydia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Tallkådvecklare Cydia cosmophorana Tallkådvecklare Cydia cosmophorana
Cydia cosmophorana (Treitschke, 1835). Tallkådvecklare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 9-14 mm. Larven lever från augusti till april i bark och kådklumpar på tall som har åstadkommits av hartsgallvecklare, förpuppning i näringsväxten.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 14 februari 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson