Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Grapholitini
Cydia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Granbarksvecklare Cydia pactolana Granbarksvecklare Cydia pactolana Granbarksvecklare Cydia pactolana
Cydia pactolana (Zeller, 1840). Granbarksvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 12-15 mm. Larven lever från augusti till april i granbark som den minerar vilket åstadkommer kådutflöde, förpuppning i näringsväxten.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 7 december 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson