Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Grapholitini
Grapholita

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Majvecklare Cydia jungiella Majvecklare Cydia jungiella
Grapholita jungiella (Clerck, 1759). Majvecklare förekommer allmänt från Skåne till Ångermanland. Vingbredd 10-13 mm. Larven lever i juni augusti i baljorna av gökärt, häckvicker m. fl., förpuppning i en kokong på marken.

Synonym Tortrix perlepidana Haworth, 1811

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/cydia_jungiella.html
Latest update: 2 november 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson