Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Grapholitini
Grapholita

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

vitbläremal Grapholita andabatana
Grapholita andabatana (Wolff, 1957). Rönnvecklare förekommer i Danmark och Finland men saknas i övriga Norden. Vingbredd 10-12 mm. Larven lever i rönnbär.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/cydia_andabatana.html
Latest update: 25 oktober 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson