Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Grapholitini
Grapholita

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Vickervecklare Cydia orobana Vickervecklare Cydia orobana Vickervecklare Cydia orobana Vickervecklare Cydia orobana Vickervecklare Cydia orobana
Grapholita orobana (Treitschke, 1830). Vickervecklare förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 11-15 mm. Larven lever i juni augusti i baljorna av vicker m. fl., förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/cydia_orobana.html
Latest update: 15 juli 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson