Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Grapholitini
Grapholita

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Vickervecklare Cydia orobana Vickervecklare Cydia orobana Vickervecklare Cydia orobana Vickervecklare Cydia orobana Vickervecklare Cydia orobana Vickervecklare Cydia orobana
Grapholita orobana (Treitschke, 1830). Vickervecklare förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark. Vingbredd 11-15 mm. Larven lever i juni augusti i baljorna av vicker m. fl., förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 1 juni 2020