Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Grapholitini
Cydia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Bokollonvecklare Cydia fagiglandana Bokollonvecklare Cydia fagiglandana Bokollonvecklare Cydia fagiglandana
Cydia fagiglandana (Zeller, 1841). Bokollonvecklare förekommer sällsynt från Sk till Vr. Vingbredd 14-19 mm. Larven lever i september oktober i bokollon, förpuppning i en kokong på marken.

Synonym Tortrix grossana Haworth, 1811

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 7 oktober 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson