Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Grapholitini
Cydia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Mindre ekollonvecklare Cydia splendana Mindre ekollonvecklare Cydia splendana Mindre ekollonvecklare Cydia splendana
Cydia splendana (Hübner, 1799). Mindre ekollonvecklare förekommer allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 14-21 mm. Larven lever i september oktober i ekollon, förpuppning i en kokong på marken.

Synonym Tortrix triangulella auct.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/cydia_triangulella.html
Latest update: 24 april 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson