Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Grapholitini
Cydia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Aspbarkvecklare Cydia corollana
Cydia corollana (Hübner, 1823). Aspbarkvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 11-13 mm. Larven lever från augusti till mars i galler på asp som har åstadkommits av mindre aspvedbock, förpuppning i näringsväxten.
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/cydia_corollana.html
Latest update: 17 januari 2006
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web